על המרחק המנטלי בתפיסת הזוגיות בין תרבות המערב ליהדות

כבעלי תשובה לא אחת מתעוררת בליבנו ההרגשה כי אנו איננו זקוקים לכל ההדרכה הפרטנית שיש לעולם הדתי להציע בעניין היחסים שבין בעל לאשתו. כל ההדרכה האינטנסיבית מיועדת כנראה דווקא לאותם אינדוידואלים אשר גדלו בחברה הדתית / חרדית בה הייתה הפרדה מלאה בין המינים וכי הם אינם יודעים מספיק על המין השני, אולם אנחנו הגענו עד הלום מעולם אחר השונה לחלוטין מחברה מעורבת ומתוקנת בה ילדים גדלים עם ילדות ונערים עם נערות, כך שפעמים נדמה לנו כי עם רקע מגוון ועשיר כמו שלנו, אנו נחשבים למומחים בעניננו וכי לא עבורינו מיועדת הדרכה זו, אין לנו כל צורך במעורבות והדרכה חיצונית בחיי הנישואין שלנו. אכן טעות זו הינה טעות יסודית מפני שהחברה המערבית ממנה אנו באים הינה חברה שוויונית אשר לפי ערכיה הגבר והאשה אמורים להיות שווים. על השוני המהותי לא למדנו דבר, פשוט מפני שהוא איננו קיים בחברה המערבית. כל אשר למדנו עד כה הינו שטחי מפני שלמדנו יותר על השוני המיני ולא על השוני הנפשי המהותי. החברה המערבית הינה חברה ריקנית בערכיה השטחיים, היא איננה יכולה ללמדנו את אשר היא מכחישה. לא די בשוויוניות המכונה פמיניזם, הרי שחברה זו חרטה על דיגלה את השיתופיות, אשר על כן אין בני הזוג שונים בתפקידיהם מלבד הכרחים ביולוגיים כאלו ואחרים כגון הולדה, הנקה וכיוב`, אולם על שני בני הזוג מוטלת חובת הפרנסה באותה מידה ואף גברים יכולים לשבת בביתם לשלושה חודשים בחופשת לידה כאשר האשה היא המפרנסת העיקרית. הלוחמות קרביות הראשונות כבר מזמן הוכשרו ואף הקצינות הקרביות מזמן מובילות את המחלקה במסעות ארוכים. הבעל האמור להשפיע נעלם הוא, משפיע ומושפע באותה המידה כאשר ייחודיותו התפקודית בתא המשפחתי איננוה באה לידי ביטוי כפי שנוכל לראות זאת בחברה הדתית חרדית המקנה לו מעמד של מלך הדואג לכל צרכי נתיניו כמלך אוהב ומרעיף העושה חסד עם מקורביו ולא כעריץ ורודן. האשה כמקבלת וכעזר והאיש כמשפיע ונותן עלול קצת להיות זר לבעלי תשובה מהרקע היותר מערבי ועל כן יש חשיבות גדולה לקבלת ההדרכה וההכוונה על מנת לאפשר לנו ללמוד מושגי יסוד חדשים, לשנות אקסיומות מולדות אשר עבורנו הן ממש גירסא דינקותא שלנו הינה פרוגרמה שצריך להמירה בתוכנה המוחלטת אולם לא פחות חשובה היא הדרך כיצד לשנותה, אנו חייבים להיות מודרכים על מנת למנוע כניסתם של וירוסים לא רצויים בתהליך ההמרה לאחר שנעשינו מספיק מודעים לצורך בהחלפתה ושמנו פעמינו לתהליך הביצוע. המעבר מתרבות אחת לשנייה מלווה בהתמודדויות רבות ובוודאי המעבר מתרבות המערב הריקנית לתרבות ישראל הנושאת על גבה את המשמעות האינסופית לקיום, מלווה בשינויים מנטליים תפיסתיים והשקפתיים רבים נוספים אשר לא נזכרו במאמר זה ומפאת קוצר היריעה ואריכות העניין העליתי רק את שתי הדוגמאות המהותיות הרשומות לעיל.