הדלקת נרות החנוכה.כיצד?

באיזו חנוכייה נשתמש? על מנת שנוכל לפרסם, איזה יום מימי החנוכה אנו חוגגים, חשוב שמספר הנרות הדולקים בחנוכייה, יהיה ניכר למרחוק. לפיכך, יש להקפיד שכל שמונת הקנים של החנוכייה יהיו באותו הגובה - ועדיף שגם יעמדו בשורה אחת ישרה. אם לא נקפיד על כך, עלול להיווצר מצב, שמרחוק החנוכייה תיראה כמו לפיד אחד גדול של אש. במצב של חשכה מוחלטת, כאשר נדליק את החנוכייה, עלול להיווצר מצב, שנהנה מאור החנוכייה לתאורה. על פי דיני חנוכה אסור להשתמש בנרות החנוכה לשום צורך ומותר רק להביט בהם. בדיוק לשם כך, בכל חנוכייה ישנו נר אחד נוסף שנקרא שמש. בעזרתו אנו רשאים ליהנות מהנרות גם אם יש חושך מוחלט מסביב. כיוון שהשמש אינו נמנה על שמונת הנרות הרגילים, חשוב שיוצב במקום נפרד משאר הנרות - במקום גבוה יותר או במקום מרוחק מהם באופן הבולט לעין. באילו נרות נשתמש? הדבר החשוב ביותר הוא, לוודא שהנרות ידלקו במשך 30 דקות לפחות, לאחר צאת הכוכבים. (יש לציין שהנרות הצבעוניים המפורסמים שנמכרים בכל חנות מכולת, בקושי עומדים בתנאי הזה!). ניתן בקלות למצוא בחנויות רבות סוגים שונים של נרות צבעוניים וארוכים יותר. הדבר החשוב ביותר הוא, לוודא שהנרות ידלקו במשך 30 דקות לפחות, לאחר צאת הכוכבים. עדיף למעשה, להשתמש בשמן זית - משום שהנס התרחש סביב שמן הזית. בחנויות רבות ניתן למצוא ערכות מוכנות להדלקה, המכילות מנות מדודות של שמן זית לכל יום, בתוך כוסיות זכוכית חד פעמיות. ניתן להציב את הכוסיות האלה, כמו שהן, בכל חנוכייה סטנדרטית. כיצד נדליק את החנוכייה? בלילה הראשון, יש להציב נר אחד בצדה הימני של החנוכייה (כאשר אנו עומדים למולה) ויש להציב נר נוסף לצורך השמש (אנחנו לא כוללים את השמש בעת ספירת נרות החנוכה). בלילה השני, יש להציב את השמש במקומו ולהוסיף שני נרות בשני הקנים הימניים של החנוכייה. ההדלקה מתבצעת משמאל לימין, כלומר, ראשון יודלק הנר השמאלי. בלילה השלישי, יש להציב את השמש במקומו, ולהוסיף שלושה נרות בשלושת הקנים הימניים של החנוכייה. יש להדליק אותם לפי הסדר, משמאל לימין. יש להקפיד על נוהל זהה בכל אחד מלילות החג. היכן נדליק את החנוכייה? על מנת שנצליח לפרסם את הנס בצורה האופטימלית, עדיף להדליק את החנוכייה מחוץ לפתח הבית, בצדו השמאלי של הפתח (משמאלו של הנכנס לבית). אם דבר זה אינו אפשרי, יש להדליק את החנוכייה על גבי אדן החלון הפונה אל הרחוב. אנשים הגרים בקומות הגבוהות ידליקו את החנוכייה בסמוך לחלון. אנשים הגרים בקומות הגבוהות ידליקו את החנוכייה בסמוך לחלון. אם משום מה לא ניתן להדליק אותה שם, יש להדליקה בתוך הבית על גבי שולחן רגיל; לפחות כך יקיימו מצוות פרסומי ניסא (פרסום הנס) בפני אנשי הבית עצמם. כיוון שקיום המצווה מתרחש ממש בעת הדלקת הנרות, יש להדליק את החנוכייה כשהיא כבר עומדת במקום המתאים לכך. אדם שמזיז את החנוכייה למקום מתאים רק לאחר שכבר הדליק את הנרות - לא קיים את המצווה כראוי. הערה: לגבי מקום הנחת החנוכייה, קיימים דינים רבים. במקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם רב מוסמך. מתי נדליק את החנוכייה? מבחינה אופטימלית, יש להדליק את החנוכייה מייד לאחר השקיעה. למרות זאת, אם לא כולם נמצאים בבית, עדיף להמתין לנוכחותם של כל בני הבית לשם קיום המצווה. כך קל יותר להכניס אווירה מיוחדת לחיק המשפחה, ובנוסף, כך מגבירים את פרסום הנס. בכל מקרה, ניתן להדליק את החנוכייה (עם אמירת הברכות) עד מאוחר בלילה, כל עוד אנשים ערים נמצאים בסביבה. יש להקפיד שנרות החנוכה ידלקו במשך 30 דקות לפחות לאחר צאת הכוכבים, וחשוב שבזמן הזה לא ייעשה שום שימוש אחר באור הנרות הדולקים. בערב שבת (יום ששי אחר הצוהריים), יש להדליק את החנוכייה 18 דקות לפני השקיעה. כיוון שנרות החנוכה צריכים להישאר דלוקים במשך 30 דקות אל תוך הלילה, יש להקפיד להשתמש ביום ששי בנרות גדולים יותר מאשר הנרות הצבעוניים הנפוצים. (הנרות הצבעוניים מספיקים למחצית השעה בקושי). חנוכה שמח!