מגילת אסתר ב - 60 שניות

פרק ראשון – ובו יסופר על משתה אחשוורוש. מסיבה ראוותנית, שנמשכת ששה חודשים רצופים(!) חותמת את השנה השלישית למלכותו של אחשוורוש, מלך פרס. המלכה ושתי מסרבת להיענות לבקשת המלך, להופיע במסיבה ולהציג את יופייה לראווה, בפני הנאספים. יועצי המלך ממליצים לו להחליף את ושתי במלכה אחרת. פרק שני – ובו יסופר, כיצד אסתר הנערה, הופכת למלכה. שליחים יוצאים בהולים, אל כל רחבי האימפריה הפרסית, לאתר מועמדות יפות, שיתחרו על ליבו של המלך. נערה יהודיה ושמה אסתר, אחייניתו של מרדכי, נלקחת אל בירת פרס, כאחת מן המועמדות. מרדכי מדריך את אסתר להסתיר את מוצאה היהודי. אסתר נבחרת מבין כל המועמדות והיא מוכתרת למלכה. מרדכי שומע על מזימה להרוג את המלך. הוא מדווח לאסתר, שמספרת על כך למלך ומתכנני ההתנקשות מתגלים ונתלים. פרק שלישי – ובו יתואר, מהלך עלייתו של המן הרשע. אחשוורוש ממנה את המן להיות ראש השרים – המשנה למלך. כולם מכרכרים סביבו ומשתחווים לו ביראת כבוד. מרדכי מסרב בעקשנות להשתחוות להמן. המן כועס ונשבע להתנקם ולהרוג את כל היהודים בפרס. המן משכנע את אחשוורוש להשמיד את כל היהודים. צו הרג מלכותי מופץ ברחבי פרס. יג באדר הוא תאריך היעד, להשמדת היהודים ולביזת רכושם. פרק רביעי – ובו מתבררת, משימתה הגורלית של אסתר. מרדכי קורע את בגדיו ולובש על גופו שק ואפר, כסימן לאבל ציבורי. מרדכי שולח העתק של הצו המלכותי לאסתר ומבקש ממנה להשתדל אצל המלך. אסתר עונה לו, כי כל מי שניגש אל המלך ללא הזמנה, מסתכן במוות. מרדכי משיב, שאין לה כל ברירה. אסתר פונה אל מרדכי, שיבקש מבני עמה, לצום ולהתפלל להצלחתה, במשך שלושה ימים, בטרם תיגש אל המלך. פרק חמישי – ובו נלמד, על האסטרטגיה של אסתר וכעסו של המן. המלך אחשוורוש מקבל את אסתר בסבר פנים יפות ומבטיח למלא את משאלותיה. בקשתה של אסתר: לערוך משתה פרטי למלך ולהמן. לאחר המשתה, המן שוב פוגש במרדכי, אשר אינו משתחווה לו. לאחר שזרש – אשתו של המן – מציעה שיתלו את מרדכי, המן יוצא ומכין את הגרדום. פרק ששי – ובו יסופר, על ראשיתו של המהפך. המלך סובל מנדודי שינה ומבקש את ספר הזיכרונות המלכותי. המלך קורא לראשונה, על ניסיון ההתנקשות שנמנע בזכות מרדכי ועל כך שמרדכי לא זכה בשום תגמול. באותו לילה בדיוק, המן בא אל המלך על מנת לבקש ממנו לתלות את מרדכי. לפני שהמן מספיק לדבר, הקערה מתהפכת על פיה והמלך מצווה עליו להלביש את מרדכי בבגדי מלכות, להושיבו על סוס המלך ולהובילו ברחובות שושן הבירה. פרק שביעי – ובו יסופר איך מתהפך הגלגל. במשתה השני שעורכת אסתר, היא מגלה את דבר יהדותה ומצהירה שהיא עצמה ועמה כולו, עומדים להירצח. היא מצביעה על המן כעל המוח שמאחורי תכנית ההשמדה. המלך כועס ותולה את המן על אותו גרדום שהכין עבור מרדכי. פרק שמיני – ובו יתואר המהפך המושלם. מרדכי ממונה כמשנה למלך במקום המן. צו מלכותי נוסף נשלח ומתיר ליהודים בכל מקום, להלחם ולהרוג את כל מי שינסה לפגוע בהם. פרק תשיעי – ובו יסופר על ימי הפורים. ביג באדר, היום שיועד להשמדת העם היהודי, נחגג ניצחון גדול על אויביהם. עשרת בניו של המן נתלים. הימים יד וטו באדר, נקבעים לחגיגת נס ההצלה. אלו הם ימי הפורים. מרדכי קובע את מנהגי הפורים – סעודה חגיגית, משלוחי מנות ומתנות לאביונים. פרק עשירי – ובו נתוודע לשלטונו של מרדכי. פרס פורחת כשמרדכי בשלטון. תקופת כהונתו והשפעתו של מרדכי על ההיסטוריה הפרסית, מונצחים בספר דברי הימים של המלך.