ברכות לאחות בית החולים

ברכות 1- טללי תודה כאן רציתי לשגר לך האחות הנכבדה שבכל מידה טובה מעוטרה. ברכות 2- קורטוב של הכרת הטוב, ניסיתי כאן לכתוב, לך האחות המקסימה ברכות 3- לאחות המדהימה שתמשיך בכוחותיך המיוחדים הברוכים להמשיך ולהקרין הלאה על כל הסובבים. ברכות 4- לאחות היקרה ישולם שכרך ממקור הברכות ותזכי לשפע ברכות והצלחות. ברכות 5- לך האחות המתוקה תודה, על כל העשייה הברוכה שאת עושה במסירות ובנפש טהורה. ברכות 6- לאחות המסורה בכל המזרח התיכון... על האכפתיות, המסירות והאחריות הדאגה, ההבנה העשייה ללא לאות ברכות 7- לאחות הנכבדה- בכל פעם מחדש- אותי מפעים. איך שאת מקבלת אותנו- בכזה מאור פנים ברכות 8- לאחות ,בתודה על היחס החם והנפלא יחס שאינו משתנה, גם במצבי לחץ ודאגה. ברכות 9- אני סופרת את הפעמים בהם הגעתי אליכם לביקורים בתודה רבה על הכל... ברכות 10- אחות יקרה, מאחלת לך בכל בחום ליבי שתמיד תעלי ותפרחי ברכות 11- שלמי תודה והוקרה לך- האחות המסורה שתמיד לכולם פנים- מאירה ברכות 12- תודה ותורה נבדלו זו מזו בקוצו של יוד שצריך להורות כיצד להודות. תודה מעמקא דליבא לאחות היקרה והמסורה. ברכות 13-לאחות המדהימה, ברצוננו לברכך בברכות מאליפות להוקירך על פעולותיך הרבות. ברכות 14- לאחות היקרה על שהיית שליחה נאמנה תהי משכורתך מאיתו יתברך – שלמה. ברכות 15- לאחות המתוקה, על פעולותיך האין סופיות למעננו ולכל הפונים שוכן מרומים יוסיף לך עשרת מונים, עכשיו ובכל הזמנים. ברכות 16- לך האחות המיוחדת שבכל מידה טובה מעוטרת נודה- על טוהר לבך החם והרחב ששופך על מעשיך מרקם של זהב, ברכות 17- לאחות הנפלאה, ומה עוד נוסיף לומר עליך, כשחוט של שמחה שזור על פעולותיך. בתודה ובהוקרה ברכות 18- יהי רצון שיתקיימו בך כל ברכות התורה וישמרך הקל לעד מכל רע. ברכות 19- רצינו לשלוח מלוא החופן- של הרבה הרבה תודות. לך האחות היקרה שביקרות... ברכות 20- לך האחות הנכבדה ולכל הצוות הנפלא הנוטלים חלק בזו המצווה שאו ברכה ותודה מעמקא דליבא ברכות 21- לאחות הכי איכותית שהכרנו, על רצון וסבלנות- על חיוך ולבביות. תודה מקרב לב ברכות 22- על לב אוהב ופנים מאירות – על אורך רוח בכל השעות. תודתנו לך האחות, נתונה... ברכות 23- המלאכה אינה קלה – האחריות ככ גדולה, ואת במלוא התנופה – עושה עבודה כה טובה. ברכות 24- לך היקרה, עלי והצלחי תמיד במשימה זאת תפילתנו מכל לב המעריכים את מעשיך היטב. ברכות 25- לך בתודה -על סך צירוף המעשים של תמיכה וריפוי החולים יוריד עליך שוכן מרומים ברכות חמות מלא חופנים. ברכות 26- מילות הוקרה לאחות הנכבדה הממונה על עוטי הלובן- החולפים במסדרונות, רצינו לשלוח מלוא החופן- של הרבה הרבה תודות.