ברכות למכונית חדשה

ברכות 1- למכוניתכם החדשה שאו- ברכה לתפילת הדרך- שתגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום ברכות 2- למכוניתכם החדשה אנו מאחלים לכם סיוע ממרומים בכל אשר תפנו ותראו סימן ברכה בכל מעשה ידיכם. דרך חלקה וישרה. ברכות 3- למכוניתכם החדשה נברככם בכל אשר תפנו –תצליחו תעשו חיל וברכת ה` תלווכם. ברכות 4- שוכן שחקים יהיה עמכם בכל דרכיכם למכוניתכם החדשה והמשיכו להעפיל מעלה, בהצלחה ונסיעה טובה. ברכות 5- למכוניתכם החדשה בכל פרשת דרכים נאחל לכם בחירה טובה ונסיעה חלקה, ה` עמכם. ברכות 6- ברכת הדרך למכוניתכם החדשה לנוסעים בדרכים תוליכני לשלום, ותצעידני לשלום ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו