ברכות של ברכות ותפילות

ברכות 1- הביטו- טלית שמימית תכולה פרוסה מעל בחמלה מחכה בציפייה לתפילתכם ההומה מייחלת לאסוף לתוכה תחינות האומה. ברכות

2 - ברגעי קדש אלו מרוממים תעלה הדמעה הישר לשוכן מרומים. תבקע שערי רחמים, תגיע לפני אדון הכל מלך מלכי המלכים ברכות

3 - האזן לקול תחנונינו וקבל ברחמים וברצון תפילותינו שנחוש בתוך לבנו ונפנים את יופיין ועומקן של המילים ברכות

4- תשתדל הדמעה ותתחנן לפני ידיד נפש אב הרחמן, שיאזין וישמע לכל תפילות עמו הנאמן. ברכות

5- תפילות זכות וצחורות, תפילות מתדפקות מתחננות עולות בניגון יהודי עתיק טהור מתנגנות מפי כל- אפופות אור. ברכות

6- זכנו בזו השנה לראות פרי הילולים מכל עמל ויגיעה. ברכות

7- יהיו הימים הבאים עלינו - כמגילות. ואתם-כתבו בהם ככל אשר תחפצו - -להיות. ברכות

8- יהי רצון מלפניך רבונו של עולם שתתן בנו דעת וחכמה, לעשות תמיד את רצונך ברכות

9 - ולרינת תפילתנו תאזין ברחמים. כי אתה הוא מלך מלכי המלכים. ברכות

10 - אליך בוראינו נישא תחינה , מקרב לבנו נייחל בדמעה. בתפילה נפנה למלך רם, ישמע ויאזין בורא עולם ברכות

11- שתהא זו התפילה המתדפקת, בהרמוניה של צלילים מתנגנת שזורה בתווים של אהבת תורה, מעוטרת בניגון של מידות ויראה ברכות

12- ואותה השירה על שלל הגוונים המרכיבים את עמך באלפי ניגונים, יתמזגו יחדיו לכלל יצירה מופלאה של דבקות שמחה ואהבה . ברכות

13- שתהא זו היצירה עולה כתפילה כניגון של ערגה, כשירת הבריאה. ברכות

14- לרינת תפילתנו האזן ברחמים, ושמע שיח שפתותינו שוכן שחקים, כי אתה הוא מלך מלכי המלכים. ברכות

15- שתהא ערבה לפניך תפילתנו כשירת קדומים כאותו לחן קדוש –שירת הלויים. ברכות

16- בלב כל יהודי תפילה הומה בכיסופין למלך גדול ונורא שתהא תפילתנו זכה וטהורה ברכות

17- נעתיר ליוצר בראשית, שברכות רבות לנו ישית ברכות

18- שסייעתא דשמיא תלוונו מראשית השנה ועד אחרית. ברכות

19- נבקש ,נייחל ליושב תהילה שתהא זו השנה מלאה באורה, ברכות

20- יהי רצון שנשמע את קול השופר כדבר ה` ביד הנביא ,כנאמר: והיה ביום הוא יתקע בשופר גדול... ברכות

21- תעלה תפילתנו תתייצב זכות אבות, חזור נא אלינו והשמיעו תשועות. ברכות

22- ממעל בקודש- יושב תהילות, מביט בנו אבא מן החלונות. דעו לכם, הוא אוהב אותנו ושומע הכל ברכות

23- שובו אלי רוחות לוחשות, שמש שוקעת בין השמשות. הזמן קצר... שובו בנים.. ברכות

24- מתוך הערפילים בת- קול עולה, נוסקת אלי שחקים, נשמע קולה. שובו אלי ואשובה אליכם... ברכות

25- שתרעיף עלינו בחסדך את רחמיך המרובים. ברכות

26- שתהא לך שנת שפע רוחני וגשמי, שנת צמיחה ושגשוג מהותי. ברכות

27- שתהא השנה מלאה באורה, שתהא דרכנו בסייעתא דשמיא- מלווה. ברכות

28- שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ותהיה מלאה אז כף הזכויות. ברכות

29- שנקבל פני משיח צדקנו, ובבניין ירושלים מלכנו- יחוננו ברכות

30- שיהא זה הטס נושא בכנפיו אלי מרום את כל משאלותיכם, וימליץ בעדכם ובעד משפחתכם רק טוב. ברכות

31- בתפילה נפנה למלך רם, ישמע ויאזין בורא עולם. ברכות

32 -דמעה שקופה נוצצת על לחי יורדה זולגת בכיסופין לבורא כל עולמות מעתירה מתרפקת לפני זוכר נשכחות. קבל אבא ושמע תחינות