ברכות ל``אני מאמין``

ברכות 1- עלתה חרישית המנגינה, אני מאמין באמונה שלמה... ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו... ברכות 2- בצל המוות מתוך התופת, בדרך האחרונה אלי אופק... שם הושר השיר המדמיע... השיר העובר מדור לדור... עד שיעלה האור... אני מאמין... ברכות 3- לקול שקשוק גלגלי רכבת המשא הדהדה חרישית המנגינה אני מאמין באמונה שלמה.... ברכות 4- כואבים מיוסרים, לטרבלינקה מובלים. עלתה חרישית המנגינה, אני מאמין באמונה שלמה... ברכות 5- אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. ברכות 6- ברכבת המוות עלה בר` עזריאל רצון עז להעביר הניגון שיושר לעד. מכריז הוא ואומר חצי מחלקי בעולם הבא- אתן לזה שיעביר הלחן שלי-אני מאמין למוזי`ץ- לאדמור מורי ורבי ברכות 7- קפצו שני בחורים אמיצי רוח מרכבת המוות אך רק אחד מהם הצליח.. אל הרבה הגיע, ושם הושר השיר המדמיע... אני מאמין.. ברכות 8- ברגעי קדש אלו מרוממים תעלה הדמעה הישר לשוכן מרומים. תבקע שערי רחמים ותביא את גאולת עם ישראל אני מאמין ברכות 9- שתגיע הדמעה לפני אדון הכל מלך מלכי המלכים. ותזעק- אבא - תביא כבר את הגאולה אני מאמין באמונה שלמה... ברכות 10- נשתדל ונתחנן לפני ידיד נפש אב הרחמן, שיאזין וישמע לכל תפילות עמו הנאמן. ויביא את בשורת הגאולה- לעם. אני מאמין... ברכות 11- יהיו לרצון אמרי פינו ויקבל ברחמים את תפילותינו. ויביא את משיח צדקנו במהרה בימינו... ברכות 12- שאותה דמעה נשאת תשלים את נאד הדמעות. תכריע זכויותינו בגאולה שלמה- לחזות