ברכות ל``כותל הדמעות``

ברכות 1- מתוך כתלי הלב הגיחה- הומייה בוכייה דמעה יהודיה. הישר לשער השמים עולה. ברכות 2- בדמעה יהודיה עולם שלם של כאב ושל שמחה, של רגש תפילה ותקווה. העולה לשמי מרום... ברכות 3- ליד כל יהודי מצוי קירו שלו- כותל דמעותיו העולים כלפי מרום בתחינות על... ברכות 4- תפילת יהודי בנויה נדבך ועוד נדבך של תחינה באלם קול העולות כלפי שמיא ברכות 5- כיסופים נישאים על כנפי יונה אלי כותל הדמעות בתחינה אל אב הרחמן שיביא את הגאולה ברכות 6- דמעות רוויות בתפילה לבורא כל העולמות שיביא את הגאולה העתידה להיות ברכות 7- יהי רצון מלפני בורא כל עולמות שאותה דמעה נוצצת תשלים את נאד הדמעות ונזכה בגאולה השלמה- לחזות ברכות 8- בברכה שיתקבלו התפילות ונזכה כולנו בבניין ירושלים- לראות עיר ציון- אליה כל העיניים נשואות