פרי וירק מיובש ומסוכר - איך להמנע מאכילת תולעים בט``ו בשבט