ברכות לפורים

ברכות 1- אסתר לבורא עולם תחינתה העתירה, מבית המלכה את המלך בקשה, שתהא שליחה נאמנה להצלת עמה ברכות 2- פורים שמח! פורים- הוא עת רצון הוא לדורות, לתפילת התגשמות כל משאלות. ברכות 3- פורים- הוא זמן הוא של משתה ושמחה, של משלוח מנות קרבה ואחווה, ברכות 4- כשתפילת הלב והשמחה משתלבים, לשמחת פורים נשגר איחולים ברכות 5- נברככם- שיהא תמיד בכוס חייכם שפע תירוש, שתמיד במשכנכם ישמח כל לבב אנוש. ברכות 6- שפע ברכותיו משמים יאהיל, ובמעונכם ישלח שמחה וגיל. פורים שמח! ברכות 7- ייתן אלוקים, שתגדל ותפרוץ שמחת הימים, ותקיף ותתמיד לאורך שנים. נברככם בפורים שמח! ברכות 8- ליהודים הייתה אורה ושמחה כן תהי לנו!!!