פרשת השבוע וישלח - למה נבחרה רחל להציל את עם ישראל ?