פרשת השבוע מקץ - בני הזוג גורמים זה לזה נסיונות רוחניים בשליטה על כעסים