פרשת השבוע מקץ - נפטרים מגיעים בחלומות ומדווחים על חובות