פרשת השבוע ויחי - הערכת נס הפרנסה -``המלאך הגואל אותי מכל רע יברך..``