פרשת בשלח - תפילה וסבלנות הם מרכיבים עיקריים בנישואין