פרשת תרומה - דחיית סיפוקים - מבחני המדע תואמים לחוקי התורה !