פרשת השבוע בראשית - ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך...