פרשת וירא - כשבאה על האדם טובה מאת השי''ת,צריך להודות על כל פרטיה